Toți elevii și părinții trebuie să afle! Scandal monstru cu trei zile înainte de începerea școlii. Se suspendă cursurile?!

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) susţine că Ministerul Educaţiei a schimbat regulile în timpul jocului prin faptul că a modificat Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în timpul anului şcolar şi nu la începutul acestuia cum se făcea de obicei şi nu înţelege care era urgenţa unui asemenea demers. AEC ia în calcul chiar să se adreseze instanţei pentru a anula modificările făcute în acest regulament. AEC ia în calcul chiar să se adreseze instanţei pentru a anula modificările făcute în acest regulament.

Preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa, Constantin Alexandru Manda, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că elevii care vor reveni la şcoală de luni după vacanţă au aflat de modificările Regulamentul organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) de pe pagina de Facebook a ministrului Educaţiei.

“Cetăţenii României au aflat de pe facebookul ministrului Liviu Pop, la ora 22.12, în ziua de marţi, faptul că s-a modificat ROFUIP, faptul că se întorc la şcoală luni cu un nou regulament al şcolilor în timpului anului şcolar. Asta nu a mai auzit-o nimeni în România, să schimbi regulile în timpul jocului. Este pentru prima oară de când sunt eu reprezentant al elevilor, de cinci ani, în care în mijlocul anului şcolar se modifică ROFUIP-ul. De regulă se modifica până pe 31 august astfel încât la 1 septembrie când începe un nou an şcolar să-l avem în vigoare”, a afirmat Constantin Alexandru Manda.

El crede că ministrul Educaţiei trebuie să explice care era urgenţa pentru modificarea acestui regulament în acest moment.

“Necesită o motivare a ministrului Liviu Pop, de ce s-a modificat regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ în timpul anului şcolar ? Care era urgenţa ?”, a afirmat preşedintele AEC. El a mai spus că i-a dat un mesaj ministrului în care îi cerea explicaţii legate de acest lucru, dar nu a primit răspuns.

Constantin Alexandru Manda a subliniat că nu a existat o consultare publică în legătură cu aceste modificări, iar prin acest regulament au fost modificate şi câteva drepturi ale elevilor, considerând că aceste lucruri reprezintă un dispreţ faţă de lege al ministerului Educaţiei.

“Modificarea prin ROFUIP a unor elemente ce ţin de drepturile şi îndatoririle elevilor reprezintă de fapt rea voinţă şi dispreţul faţă de lege al Ministerului Educaţiei care a dorit să limiteze anumite drepturi ale elevilor fără o consultare solidă”, a spus Manda.

Preşedintele Asociaţiei Elevilor Constanţa susţine că va fi făcută o analiză a tuturor modificărilor realizate în acest regulament şi nu exclude chiar să se adreseze instanţei pentru anularea prevederilor nou apărute.

 

“Facem o analiză amplă a tuturor modificărilor astfel încât să vedem care cum influenţează sistemul de educaţie şi analizăm temeinicia şi oportunitatea unei acţiuni în instanţă pentru suspendare şi anulare. Ne vom consulta cu specialişti în drept pentru a ne oferi o opinie autorizată asupra a cât de bună ar fi o acţiune în instanţă, dacă am avea şanse să anulăm în instanţă ROFUIP şi vom anunţa cum vom acţiona”, a mai afirmat Constantin Alexandru Manda.

El a lăudat şi două modificări adoptate prin ROFUIP şi anume faptul că evaluarea nu mai reprezintă mijloc de coerciţie şi că elevii nu vor mai fi sancţionaţi dacă nu vin cu uniforma la şcoală.

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a anunţat marţi seara pe Facebook că a fost modificat şi completat Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar: “Am semnat astăzi ordinul nr. 3.027/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP)”.

Noul regulement prevede că pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate în sala de clasă. De asemenea, este interzis serviciul elevilor pe şcoală, dar şi sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ.

Noul regulament mai prevede că notele nu pot fi folosite ca mijloc de coerciţie: „Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale”.

Totodată, este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor.

Există şi o prevedere legată de integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical în timpul orei de educaţie fizică şi sport, aceştia urmând să primească sarcini organizatorice: „Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu, arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinere a scorului”.

O altă măsură se referă la faptul că personalului din învăţământ îi este interzis să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului şi viaţa intimă privată sau familială a acestuia sau a celorlalţi salariaţi din unitate.

În document se mai menţionează că părintele sau susţinătorul legal al elevului care nu asigură şcolarizarea în perioada învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 şi 1000 de lei ori este obligat să prestezi de muncă în folosul comunităţii. De asemenea, părintele sau tutorele legal al preşcolarului sau elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative sau orelor de curs să îl preia. În cazul în care acesta nu poate să facă aşa ceva, împuterniceşte o altă persoană.